Matematyka

Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Styczne do okręgów przedstawione na rysunku 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Styczne do okręgów przedstawione na rysunku

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

Odcinki DA i DB są równe ponieważ są odcinkami stycznymi do okręgu o środku O poprowadzonymi z punktu D. 

Podobnie odcinki DB i DC są równej długości, ponieważ są odcinkami stycznymi do okręgu o środku S poprowadzonymi z punktu D. 

Zatem mamy następującą równość: 

`|AD|=|BD|=|CD|`  

 

`a)` 

`|AD|+|BD|=|AD|+|DC|=|AC|` 

Pierwszy warunek jest więc nieprawdziwy- zachodzi równość, nieprawdą jest, że lewa strona jest większa od prawej. 

 

 

`b)` 

`2|BD|=|BD|+|BD|=|AD|+|DC|=|AC|` 

Analogicznie zachodzą pozostałe równości, ponieważ odcinki AD, BD, CD są równe. 

 

 

`c)` Nie jest to prawda, te odcinki mają równą długość. 

 

 

`d)` Nie jest to prawda, zachodzi równość.