Matematyka

Matematyka poznać. zrozumieć 1.Zakres podstawowy (Zbiór zadań, WSiP)

Ile kilogramów 6-procentowego roztworu... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Stężenie procentowe roztworu obliczamy ze wzoru:

`C_p=m_s/m_r*100%` 

gdzie:

`C_p-`stężenie procentowe

`m_s-`masa substancji

`m_r-`masa roztworu

W naszym zadaniu mamy:

`C_(p_1)=6%` 

`C_(p_2)=24%` 

`m_(r_2)=6\ "kg"` 

`C_(p_3)=18%` 

Obliczamy masę substancji w roztworze o stężeniu `24%:`     

`24%=m_(s_2)/6*100%\ "/":100%` 

`24/100=m_(s_2)/6` 

`24*6=100m_(s_2)` 

`144=100m_(s_2)\ "/":100` 

`m_(s_2)=1,44\ [\ "kg"\ ]` 

Oznaczmy jako `x` masę roztworu o stężeniu `6%.` 

Obliczamy masę substancji w tym roztworze: 

`6%=m_(s_1)/x*100%\ "/":(100%)/x` 

`6/100x=m_(s_1)` 

`m_(s_1)=0,06x` 

Obliczamy masę substancji w roztworze `18-`procentowym:

`m_(s_3)=m_(s_1)+m_(s_2)` 

`m_(s_3)=1,44+0,06x` 

Obliczamy masę roztworu o stężeniu `18%:` 

`m_(r_3)=m_(r_2)+x`  

`m_(r_3)=6+x` 

Podstawiamy te dane do wzoru na stężenie procentowe i wyznaczamy `x:`            

`18%=(1,44+0,06x)/(6+x)*100%` 

`18=(144+6x)/(6+x)` 

`18*(6+x)=144+6x` 

`108+18x=144+6x` 

`12x=36\ "/":12` 

`x=3\ [\ "kg"\ ]` 

Odp. Należy zmieszać `3\ "kg"` tego roztworu.     

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Aleksandra Ciszkowska, Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Rozwiązywanie równań

Rozwiązać równanie to znaczy znaleźć wszystkie liczby, które je spełniają.

Rozwiązując równanie dążymy do tego, aby po jednej stronie równania znalazły się tylko niewiadome, a po drugiej tylko liczby.

Udostępnij zadanie