Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 1.Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Obliczmy wartość a (zgodnie z treścią zadania dla x=2)

Komentarze