Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2013

Napisz wzór funkcji liniowej g 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Jeśli dwie proste są prostopadłe to współczynnik kierunkowy drugiej prostej jest liczbą przeciwną do liczby odwrotnej do współczynnika pierwszej prostej: 

`a_2=-1/a_1` 

 

 

`a)` 

`f(x)=-2/3x\ \ \ =>\ \ \ a_1=-2/3\ \ \ =>\ \ \ a_2=3/2\ \ \ =>\ \ \ g(x)=3/2x+b` 

 

`A=(-4, \ 1)\ \ \ =>\ \ \ g(-4)=1` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3/2*(-4)+b=1` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -6+b=1\ \ \ |+6` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=7` 

`ul(ul(g(x)=3/2x+7))` 

 

 

 

`b)` 

`f(x)=-x+8\ \ \ =>\ \ \ a_1=-1\ \ \ =>\ \ \ a_2=1\ \ \ =>\ \ \ g(x)=x+b` 

 

`A=(2sqrt3,\ -sqrt3)\ \ \ =>\ \ \ g(2sqrt3)=-sqrt3` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2sqrt3+b=-sqrt3\ \ \ |-2sqrt3` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=-3sqrt3`

 

`ul(ul(g(x)=x-3sqrt3))` 

 

 

`c)` 

`f(x)=4x-1\ \ \ =>\ \ \ a_1=4\ \ \ =>\ \ \ a_2=-1/4\ \ \ =>\ \ \ g(x)=-1/4x+b` 

 

`A=(2,\ 9)\ \ \ =>\ \ \ g(2)=9` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -1/4*2+b=9` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -1/2+b=9\ \ \ |+1/2` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=9 1/2` 

`ul(ul(g(x)=-1/4x+9 1/2))` 

 

 

 

`d)` 

`f(x)=0,75x+3\ \ \ =>\ \ \ a_1=0,75=3/4\ \ \ =>\ \ \ a_2=-4/3\ \ \ =>\ \ \ g(x)=-4/3x+b` 

 

`A=(6,\ -4)\ \ \ =>\ \ \ g(6)=-4` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -4/strike3^1*strike6^2+b=-4` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -8+b=-4\ \ \ |+8` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ b=4` 

`ul(ul( g(x)=-4/3x+4))`