Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2013

Funkcja liniowa f jest opisana wzorem 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

`f(-12)=-2/strike3^1*(-strike12^4)+4=8+4=12` 

`f(9)=-2/strike3^1*strike9^3+4=-6+4=-2` 

`2*f(-12)+3*f(9)=2*12+3*(-2)=24-6=18` 

 

 

`b)` 

`f(x)<=0` 

`-2/3x+4<=0\ \ \ |-4` 

`-2/3x<=-4\ \ \ |*(-3/2)` 

`x>=12/2` 

`x>=6` 

 

 

`c)` 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów, aby łatwo było poprowadzić prostą: 

`f(0)=-2/3*0+4=0+4=4\ \ \ =>\ \ \ (0,\ 4)` 

`f(3)=-2/3*3+4=-2+4=2\ \ \ =>\ \ \ (3,\ 2)`