Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Z podanych wzorów fizycznych wyznacz wskazane wielkości 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

`P=d/M RT\ \ \ \ |:RT` 

`P/(RT)=d/M` 

`(RT)/P=M/d\ \ \ \ |*d` 

`(RTd)/P=M` 

 

 

`b)` 

`s=ar(x+r)` 

`s=arx+ar^2\ \ \ \ |-ar^2` 

`s-ar^2=arx\ \ \ \ |:ar` 

`x=(s-ar^2)/(ar)` 

 

 

`c)` 

`s=vt+(at^2)/2\ \ \ \ \ |*2`  

`2s=2vt+at^2\ \ \ \ \|-2vt` ` `  

`2s-2vt=at^2\ \ \ \ |:t^2` 

`a=(2s-2vt)/t^2` 

 

 

`d)` 

`F=G(Mm)/r^2\ \ \ \ |*r^2` 

`Fr^2=GMm\ \ \ \ |:GM` 

`m=(Fr^2)/(GM)`