Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Rozwiąż równania 4.53 gwiazdek na podstawie 32 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

`(2x+3)/5=(2-x)/3-x\ \ \ \ \ |*15` 

`3(2x+3)=5(2-x)-15x` 

`6x+9=10-5x-15x` 

`6x+9=10-20x \ \ \ \ \ |+20x` 

`26x+9=10\ \ \ \ |-9` 

`26x=1\ \ \ \ |:26` 

`x=1/26` 

 

 

`b)` 

`(x+1)/2-(x-1)/3=1/4\ \ \ \ \ |*12` 

`6(x+1)-4(x-1)=3` 

`6x+6-4x+4=3` 

`2x+10=3\ \ \ \ |-10` 

`2x=-7\ \ \ \ |:2` 

`x=-3,5` 

 

 

`c)` 

`(4x+7)/2-(5x-1)/6=x+5\ \ \ \ \ |*6` 

`3(4x+7)-(5x-1)=6x+30` 

`12x+21-5x+1=6x+30` 

`7x+22=6x+30\ \ \ \ |-6x` 

`x+22=30\ \ \ \ |-22` 

`x=8` 

 

 

 

`d)` 

`(x+5)/4-(2x+1)/8=1/2(2-x)\ \ \ \ \ |*8` 

`2(x+5)-(2x+1)=4(2-x)` 

`2x+10-2x-1=8-4x` 

`9=8-4x\ \ \ \ |-8` 

`1=-4x\ \ \ \ |:(-4)` 

`x=-1/4`