Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

Obliczmy współrzędne kilku punktów należących do wykresu tej funkcji:

Komentarze