Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2013

Rozłóż na czynniki następujące wielomiany 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Rozłóż na czynniki następujące wielomiany

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

`a)\ W(x)=x^3-2x+1=` 

`\ \ \ =x^3-x-x+1=` 

`\ \ \ =x(x^2-1)-x+1=` 

`\ \ \ =xul(ul((x-1)))*(x+1)-1*ul(ul((x-1)))=`  

`\ \ \ =(x-1)*[x(x+1)-1]=` 

`\ \ \ =(x-1)*(x^2+x-1)=...`    

 

 

`x^2+x-1:\ \ \ \ a=1,\ b=1,\ c=-1` 

`Delta=1^2-4*1*(-1)=` `1+4=5`     

`sqrtDelta=sqrt5` 

`x_1=(-1-sqrt5)/2` 

`x_2=(-1+sqrt5)/2` 

 

 

`...=(x-1)*(x-(-1-sqrt5)/2)*(x-(-1+sqrt5)/2)=` 

`\ \ \ =(x-1)*(x+(1+sqrt5)/2)*(x+(1-sqrt5)/2)` 

 

 

 

 

 

`b)\ W(x)=x^3+6x+7=` 

`\ \ \ =x^3+7x-x+7=` 

`\ \ \ =x^3-x+7x+7=` 

`\ \ \ =x(x^2-1)+7(x+1)=` 

`\ \ \ =x(x-1)ul(ul((x+1)))+7ul(ul((x+1)))=` 

`\ \ \ =(x+1)*[x(x-1)+7]=`  

`\ \ \ =(x+1)*(x^2-x+7)` 

 

Dalej nie można już rozłożyć, bo:

`x^2-x+7:\ \ \ \ \ a=1,\ b=-1,\ c=7` 

`Delta=(-1)^2-4*7*1=` `1-28=-29<0`