Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2013

Rozłóż na czynniki następujące wielomiany 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Rozłóż na czynniki następujące wielomiany

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`a)\ W(x)=3x^3-15x^2=` 

`\ \ \ =3x^2*x-3x^2*5=` 

`\ \ \ =3x^2(x-5)` 

 

`b)\ W(x)=12x^4+6x^3=` 

`\ \ \ =6x^3*2x+6x^3*1=` 

`\ \ \ =6x^3(2x+1)` 

 

`c)\ W(x)=(x+2)*7x-4x-8=` 

`\ \ \ =7x^2+14x-4x-8=` 

`\ \ \ =7x^2+10x-8=...` 

 

 

`\ \ \ Delta=10^2-4*7*(-8)=` 

`\ \ \ \ \ \ =100+224=324` 

`\ \ \ \sqrtDelta=sqrt324=18` 

`\ \ \ x_1=(-10-18)/(2*7)=` `-28/14=-2` 

`\ \ \ x_2=(-10+18)/(2*7)=8/14=4/7` 

 

 

` ...=7*(x-(-2))*(x-4/7)=`  

`\ \ \ \ =7*(x+2)*(x-4/7)` 

 

`d)\ W(x)=(3x-1)*x+(3x-1)^2=` 

`\ \ \ =(3x-1)*x+(3x-1)*(3x-1)=` 

`\ \ \ =(3x-1)*[x+(3x-1)]=` 

`\ \ \ =(3x-1)*[x+3x-1]=` 

`\ \ \ =(3x-1)*(4x-1)`