Matematyka

Sinus jednego z kątów ostrych w trójkącie 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Oznaczamy sobie jeden z kątów ostrych trójkąta jako alfa. Drugi kąt, zgodnie z tym, że suma kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180, będzie miał miarę:

`180^o-90^o-alpha=90^o-alpha`

 

Z treści zadania wiemy, że:

`sinalpha= 1/3 sin(90^o-alpha)`

Wstawiamy w to równanie zależność:

`sin(90^o-alpha)=cosalpha`

`sinalpha=1/3cosalpha`

Otrzymaną zależność wstawiamy do wzoru zwanego jedynką trygonometryczną:

`sin^2alpha+cos^2alpha=1`

`(1/3cosalpha)^2+cos^2alpha=1`

`1/9cos^2alpha+cos^2alpha=1`

`1/9cos^alpha+9/9cos^2alpha=1`

`10/9cos^2alpha=1`       `/:10/9`

`cos^2alpha=9/10 `       `/sqrt`

`cosalpha=sqrt(9/10)`

`cosalpha=sqrt9/sqrt10`

`cosalpha=3/sqrt10*sqrt10/sqrt10=(3sqrt10)/10`

 

 

`sinalpha=1/3cosalpha`

`sinalpha=1/(strike3)*(strike3sqrt10)/10=sqrt10/10`

 

`tgalpha=sinalpha/cosalpha=(strike(sqrt10/strike10))/(3strikesqrt10/strike10)=1/3` 

`ul(ul(tgalpha=1/3))`

 

 

Obliczamy sinus i cosinus drugiego kąta aby potem z nich obliczyc tangens tego kąta

`sin(90^o-alpha)=cosalpha=(3sqrt10)/10`

`cos(90^o-alpha)=sinalpha=sqrt10/10`

`tg(90^o-alpha)=(sin(90^o-alpha))/(cos(90^o-alpha))=(3(strike(sqrt10))/(strike10))/((strikesqrt10)/(strike10))=3` 

`ul(ul(tg(90^o-alpha)=3))`

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6379

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie