Matematyka

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

a)

Długość boku c obliczamy z twierdzenia Pitagorasa:

           `/sqrt`

Obliczamy sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym- stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta do długości przeciwprostokątnej

 

Sprawdzamy w tabeli na stronie 290 podręcznika, dla jakiego kąta sinus tego kąta wynosi 0,45. 

 

  

 

Obliczamy miarę kąta ß wiedząc, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180.

 

b)

Długość boku a obliczymy, odczytując z tabeli na stronie 290 wartość sinusasa dla 15o.

 

      `/*4`

 

 

Długość boku b obliczamy z twierdzenia Pitagorasa:

 

  

 

     `/sqrt`

Obliczamy miarę kąta ß wiedząc, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180o.

 

c)

Długość boku a obliczymy, odczytując z tabeli na stronie 290 wartość tangensa dla 78o.

 

 

 

Rozwiązujemy równanie:

 

 

    `/*a`

  `/:4,7`

 

 

 

Długość boku c obliczamy z twierdzenia Pitagorasa:

   `/sqrt`

Obliczamy miarę kąta α wiedząc, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180o.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326729621
Autor rozwiązania
user profile

Monika

22824

Nauczyciel

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3 (różne od 0): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5 (różne od 0): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4 (różne od 0): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6 (różne od 0): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6. Jest to 12.


Najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWW dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn czynników pierwszej liczby oraz niezaznaczonych czynników drugiej liczby. 

Przykład:

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom