Matematyka

Średnica podstawy stożka oraz jego dwie tworzące 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Zauważamy, że ze względu na to, że średnica postawy stożka oraz jego dwie tworzące wyznaczają trójkąt równoboczny, tworząca jest o długości 2 razy dłuższej niż promień. 

Korzystając z wzoru na pole trójkąta równobocznego, obliczamy bok tego trójkąta (który pokrywa się z tworzącą oraz ze średnicą podstawy)

`81sqrt3=(a^2sqrt3)/4`      `/*4`

`324sqrt3=a^2sqrt3 `          `/:sqrt3`

`a^2=324`                          `/sqrt`

`a=sqrt(324)`

`a=18 cm`

`2r=18 cm`  `/:2`

`r=9cm`  

`l=a=2r=18cm`

Z twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość wysokości tego stożka:

`(2r)^2=r^2+H^2`

`4r^2-r^2=H^2`

`H^2=3r^2`   `/sqrt`

`H=sqrt3r`

`H=sqrt3* 9cm= 9sqrt3 cm`

Obliczamy objętość

`V=1/3pir^2*H`

`V=1/3*pi*(9cm)^2*9sqrt3 cm=1/3*pi*81cm^2*9sqrt3cm=ul(ul(243sqrt3picm)`

`Pc=pir(r+l)=pi9cm(9cm+18cm)=pi9cm*27cm=ul(ul(243picm^2))`

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3673

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie