Matematyka

Policzmy to razem 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Oblicz 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ 6^-3*(1/2)^-3+12^-2:24^-2=(6*1/2)^-3+(12:24)^-2=`

`\ \ \ =3^-3+(12/24)^-2=1/3^3+(1/2)^-2=1/27+2^2=1/27+4=4 1/27`

 

 

`b) \ 0,01^-4:(-0,1)^-4-20^-3*0,05^-3=(0,01:(-0,1))^-4-(20*0,05)^-3=`

` \ \ \ =(1:(-10))^-4-1^-3=(-1/10)^-4-1=(-10)^4-1=10\ 000-1=9999`

 

 

`c)\ 8^-5*(5/4)^-5-35^-5:3,5^-5=(strike8^2*5/strike4^1)^-5-(35:3,5)^-5=`

`\ \ \ =10^-5-(350:35)^-5=10^-5-10^-5=0`

 

 

`d)\ 12^-2:6^-2+(-2)^12:(-2)^6=(12:6)^-2+(-2)^(12-6)=`

`\ \ \ =2^-2+(-2)^6=1/2^2+64=1/4+64=64 1/4 `

 

 

`e)\ 0,8^-3*(1 1/4)^-3-(7/8)^5:(7/8)^6=(0,8*1 1/4)^-3-(7/8)^(5-6)=`

`\ \ \ =(8/10*5/4)^-3-(7/8)^-1=(4/5*5/4)^-3-8/7=1^-3-8/7=1-1 1/7=-1/7`

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie