Matematyka

Zapisz w postaci nierówności i rozwiąż nierówność 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Zapisz w postaci nierówności i rozwiąż nierówność

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`a)\ 3(x-2)>x+10`

`\ \ \ 3x-6>x+10\ \ \ |-x`

`\ \ \ 2x-6>10\ \ \ |+6`

`\ \ \ 2x>16\ \ \ |:2`

`\ \ \ x>8`

 

`b)\ (x+8)/2<(x+2x+6)/3`

`\ \ \ (x+8)/2<(3x+6)/3`

`\ \ \ (x+8)/2<x+2\ \ \ |*2`

`\ \ \ x+8<2x+4\ \ \ |-x`

`\ \ \ 8<x+4\ \ \ |-4`

`\ \ \ 4<x`

`\ \ \ x>4`

 

`c)\ 35%_o(x+1)<7%(x-1)`

`\ \ \ 35/1000(x+1)<7/100(x-1)\ \ \ |*1000`

`\ \ \ 35(x+1)<70(x-1)`

`\ \ \ 35x+35<70x-70\ \ \ |-35x`

`\ \ \ 35<35x-70\ \ \ |+70`

`\ \ \ 105<35x\ \ \ |:35`

`\ \ \ 3<x`

`\ \ \ x>3`

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie