Matematyka

Gospodarz Wojciech ma trójkątną 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`ul(ul("koza Kasia"))`

Obliczmy, jaką częścią kąta pełnego jest kąt w narożniku K:

`50^o/360^o=50/360=5/36`

 

Obliczamy `5/36` pola koła o promieniu 7 m:

`P_K=5/36*pi*(7\ m)^2=5/36*pi*49\ m^2=245/36pi\ m^2=6 29/36pi\ m^2`

 

 

`ul(ul("koza Asia"))`

Obliczmy, jaką częścią kąta pełnego jest kąt w narożniku A:

`60^o/360^o=60/360=1/6`

 

Obliczamy `1/6` pola koła o promieniu 6 m: 

`P_A=1/6*pi*(6\ m)^2=1/strike6^1*pi*strike36^6\ m^2=6pi\ m^2`

 

 

`ul(ul("koza Basia"))`

Obliczamy, jaką częścią kąta pełnego jest kąt w narożniku B:

`70^o/360^o=70/360=7/36`

 

Obliczamy `7/36` pola koła o promieniu 5 m: 

`P_B=7/36*pi*(5\ m)^2=7/36*pi*25\ m^2=175/36pi\ m^2=4 31/36pi\ m^2`

 

Odpowiedź:

Największą część łąki ma w swoim zasięgu koza Kasia. 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie