Matematyka

Oblicz objętości stożków otrzymanych w wyniku obrotu narysowanych trójkątów 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz objętości stożków otrzymanych w wyniku obrotu narysowanych trójkątów

30
 Zadanie
31
 Zadanie
32
 Zadanie
33
 Zadanie

34
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`a)` 

Obliczamy (z twierdzenia Pitagorasa) długość wysokości stożka: 

`5^2+h^2=13^2` 

`25+h^2=169` 

`h^2=169-25=144` 

`h=sqrt144=12` 

 `r=5` 

`V=1/3*pi*5^2*12=` `pi*25*4=100pi` 

 

`b)` 

Obliczamy (z twierdzenia Pitagorasa) długość promienia stożka:

`9^2+r^2=15^2` 

`81+r^2=225` 

`r^2=225-81=144` 

`r=sqrt144=12` 

 `h=9` 

`V=1/3*pi*12^2*9=` `pi*144*3=432pi` 

 


`c)` Obliczamy (z twierdzenia Pitagorasa) długość wysokości stożka:

`5^2+h^2=7^2` 

`25+h^2=49` 

`h^2=49-25=24` 

`h=sqrt24=sqrt4*sqrt6=2sqrt6` 

`r=5` 

`V=1/3*pi*5^2*2sqrt6=` `(50pisqrt6)/3`      

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

7595

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie