Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Gdy czcigodny ksiądz Tomasz, biskup wrocławski 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia
  • Jaki los biskupa opisuje kronikarz? Przedstaw kolejno wszystkie wydarzenia.

- Kronikarz opisuje konflikt, który zaistniał pomiędzy księciem śląskim - Bolesławem II Rogatką a biskupem wrocławskim Tomaszem.

Bezpośrednią przyczyną sporu było rzucenie na księcia klątwy kościelnej. W odpowiedzi Bolesław nakazał pojmać nocą biskupa, obnażyć go z szat, posadzić na kłusym koniu i wodzić na pośmiewisko od grodu do grodu. 

Wydarzenia zawarte w tekście źródłowym:

- Pojmanie śpiącego biskupa, wyłamanie drzwi do jego komnaty przez niemieckich watażków.

- Obrabowanie hierarchy z wszelkich dóbr.

- Obnażenie duchownego z szat i posadzenie go na kusym wierzchowcu.

- Wtrącenie do więzienia miejscowego proboszcza i kanonika, w celu wyłudzenia od nich znacznej sumy pieniędzy.

- Szydzenie z biskupa Tomasza. Wodzenie duchownego od grodu do grodu.

- Zamknięcie duchownego w lednickiej wieży.

  • Co na podstawie tego tekstu można powiedzieć o księciu Bolesławie Łysym?

- Książę Bolesław Łysy był człowiekiem mściwym, nieobliczanym i bezwzględnym. Nie uznawał żadnych świętości. Ośmielił się nawet podnieść rękę na biskupa. Bolesław II, zwany również Rogatką nie pozostawił po sobie zbyt dobrej pamięci. Uważany był za jednego z najbardziej bezmyślnych Piastów. Przez całe życie toczył spory z wieloma książętami i duchownymi, nie przestrzegał obowiązujących zasad i nie dotrzymywał warunków zawieranych umów.