Historia

Gdy czcigodny ksiądz Tomasz, biskup wrocławski 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia
 • Jaki los biskupa opisuje kronikarz? Przedstaw kolejno wszystkie wydarzenia.

- Kronikarz opisuje konflikt, który zaistniał pomiędzy księciem śląskim - Bolesławem II Rogatką a biskupem wrocławskim Tomaszem.

Bezpośrednią przyczyną sporu było rzucenie na księcia klątwy kościelnej. W odpowiedzi Bolesław nakazał pojmać nocą biskupa, obnażyć go z szat, posadzić na kłusym koniu i wodzić na pośmiewisko od grodu do grodu. 

Wydarzenia zawarte w tekście źródłowym:

- Pojmanie śpiącego biskupa, wyłamanie drzwi do jego komnaty przez niemieckich watażków.

- Obrabowanie hierarchy z wszelkich dóbr.

- Obnażenie duchownego z szat i posadzenie go na kusym wierzchowcu.

- Wtrącenie do więzienia miejscowego proboszcza i kanonika, w celu wyłudzenia od nich znacznej sumy pieniędzy.

- Szydzenie z biskupa Tomasza. Wodzenie duchownego od grodu do grodu.

- Zamknięcie duchownego w lednickiej wieży.

 • Co na podstawie tego tekstu można powiedzieć o księciu Bolesławie Łysym?

- Książę Bolesław Łysy był człowiekiem mściwym, nieobliczanym i bezwzględnym. Nie uznawał żadnych świętości. Ośmielił się nawet podnieść rękę na biskupa. Bolesław II, zwany również Rogatką nie pozostawił po sobie zbyt dobrej pamięci. Uważany był za jednego z najbardziej bezmyślnych Piastów. Przez całe życie toczył spory z wieloma książętami i duchownymi, nie przestrzegał obowiązujących zasad i nie dotrzymywał warunków zawieranych umów.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie