Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Przedstaw osiągnięcia kulturalne Polski Piastów 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Osiągnięcia kulturalne Polski Piastów:

- Po przyjęciu chrztu państwo piastowskie weszło w krąg kultury łacińskiej. Do Polski dotarły: pismo, architektura i sztuka chrześcijańska.

- Głównymi ośrodkami życia kulturalnego stały się klasztory, stolice biskupie oraz dwory władców.

- Wraz z postępującą kolonizacją oraz powstaniem nowych miast i wsi rozwijała się sieć parafialna. Na duchownych nałożono obowiązek posługiwania się językiem polskim, co przyczyniło się do rozwoju kultury.

- W piśmiennictwie dominowała łacina. Literatura w języku polskim zaczęła się rozwijać pod koniec epoki. Pierwszą kronikę Polski na zamówienie Bolesława Krzywoustego spisał Gall Anonim. Kolejnymi kronikarzami byli m.in. Wincenty Kadłubek, Janko z Czarnkowa oraz Jan Długosz.

- Od XII w. wznoszono kościoły w stylu romańskim. Do najważniejszych zabytków romańskich zalicza się m.in. kolegiatę w Tumie pod Łęczycą, kościół św. Idziego w Inowłodzu i rotundę św. Prokopa w Strzelnie. Unikatowym zabytkiem sztuki romańskiej z XII w. są odlane z brązu Drzwi Gnieźnieńskie, ufundowane przez Mieszka III Starego. 

- Od XIII w. wznoszono świątynie gotyckie. Jednym z najsłynniejszych polskich zabytków sztuki gotyckiej jest ołtarz w kościele Mariackim w Krakowie. Wykonał go w XV w. niemiecki rzeźbiarz Wit Stwosz.

- W 1364 r. dzięki fundacji króla Kazimierza Wielkiego został założony uniwersytet w Krakowie. Dzięki jego działalności w XV w. pojawiła się w polskim społeczeństwie elita intelektualna wykształcona na rodzimej uczelni.