Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Omów formy kultu jednostki na przykładzie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Formy kultu jednostki na przykładzie Józefa Stalina i Bolesława Bieruta:

  • Stalinowi oraz Bierutowi stawiano pomniki, pisano wiersze na ich część, śpiewano o nich pieśni. 
  • Szkoły, zakłady pracy, fabryki oraz urzędy państwowe zdobiono portretami wielkich wodzów. 
  • W czasie pochodów 1 - majowych robotnicy i chłopi nieśli portrety Stalina oraz Bieruta, opiewając ich dokonania dla budowy socjalizmu.
  • Stalina oraz Bieruta przedstawiano jako żyjących wiecznie nadludzi, wszechwiedzących geniuszy, troskliwie dbających o dobro swoich obywateli. 
  • Wokół wielkich wodzów starano się stworzyć otoczkę wspaniałości i świętości.
  • Kult jednostki wykluczał jakąkolwiek krytykę wielkiego wodza. Po raz pierwszy zwrotu "kult jednostki" użył Nikita Chruszczow w tajnym referacie "O kulcie jednostki i jego następstwach", wygłoszonym po śmierci Stalina na XX Zjeździe KPZR w 1956 r., w którym potępił stalinowskie zbrodnie.