Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wyjaśnij genezę ONZ i wymień główne 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Geneza ONZ

Postanowienia Wielkiej Trójki dotyczące powołania organizacji stojącej na straży pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego zostały zrealizowane jeszcze przez zakończeniem II wojny światowej, w kwietniu 1945 r. podczas konferencji w San Francisco. Uczestniczyło w niej 51 państw założycielskich, które jednomyślnie uchwaliły Kartę Narodów Zjednoczonych, która weszła w życie 24 października 1945 r. Zobowiązywała ona swych sygnatariuszy do:

- rozwijania współpracy i przyjaznych stosunków między narodami;

- wszelkie spory miały być rozwiązywane środkami pokojowymi;

- państwa te miały udzielić pomocy krajom rozwijającym się;

Głównym organem przedstawicielskim ONZ jest Zgromadzenie Ogólne, w skład którego, na zasadzie równości wchodzą członkowie ONZ.

 

Głowne cele ONZ:

- zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie;

- rozstrzyganie światowych problemów w ramach Rady Bezpieczeństwa;

- ochrona praw oraz wolności człowieka i obywatela;

- czuwanie nad poszanowaniem międzynarodowych zobowiązań;

- wpieranie gospodarczego i społecznego rozwoju narodów świata;

- zapewnienie ochrony środowiska naturalnego;