Historia

Wyjaśnij genezę ONZ i wymień główne 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Geneza ONZ

Postanowienia Wielkiej Trójki dotyczące powołania organizacji stojącej na straży pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego zostały zrealizowane jeszcze przez zakończeniem II wojny światowej, w kwietniu 1945 r. podczas konferencji w San Francisco. Uczestniczyło w niej 51 państw założycielskich, które jednomyślnie uchwaliły Kartę Narodów Zjednoczonych, która weszła w życie 24 października 1945 r. Zobowiązywała ona swych sygnatariuszy do:

- rozwijania współpracy i przyjaznych stosunków między narodami;

- wszelkie spory miały być rozwiązywane środkami pokojowymi;

- państwa te miały udzielić pomocy krajom rozwijającym się;

Głównym organem przedstawicielskim ONZ jest Zgromadzenie Ogólne, w skład którego, na zasadzie równości wchodzą członkowie ONZ.

 

Głowne cele ONZ:

- zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie;

- rozstrzyganie światowych problemów w ramach Rady Bezpieczeństwa;

- ochrona praw oraz wolności człowieka i obywatela;

- czuwanie nad poszanowaniem międzynarodowych zobowiązań;

- wpieranie gospodarczego i społecznego rozwoju narodów świata;

- zapewnienie ochrony środowiska naturalnego;

 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie