Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Omów założenia socrealizmu. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Socrealizm - to kierunek w literaturze, filmie i sztukach plastycznych, ściśle związany z doktryną stalinizmu, głoszący zaangażowanie polityczne i ideowe sztuki. 

W zamierzeniu komunistów sztuka socrealistyczna miała nieść czytelny przekaż propagandowy i dzięki prostej formie - odpowiadać szerokim kręgom odbiorców. 

Sztuka socrealizmu opiewała trud i wysiłek ludzkiej pracy, przede wszystkim robotników i chłopów. Podkreślano ich codzienny znój w budowaniu socjalistycznej ojczyzny. Literatura, obrazy i rzeźby ukazywały prostych ludzi podczas pracy, opiewały dokonania partii i przywódcy ZSRR - Józefa Stalina.