Historia

Podaj różnice między planami gospodarczymi 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Plan 3 - letni:

- Realizowany w latach 1947 - 1949;

- Przewidywał podniesienie stopy życiowej ludności poprzez odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych, przekroczenie przedwojennego poziomu produkcji przemysłowej i dalsze przekształcenia struktur własnościowych w gospodarce. 

- Za główny cel uznano rozbudowę gospodarki, przy czym skupiono się przede wszytkim na przedsiębiorstwach stwarzających realne szanse na powrót do pełnej wydajności sprzed wojny. 

- Plan 3 - letni jako jednyny w powojennej historii Polski zakończył się sukcesem. Jego realizację zakończono dwa miesiące przed terminem, a w wielu dziedzinach zdołano przekroczyć wskaźniki przedwojenne. 

Plan 6 - letni:

- Realizowany w latach 1950 - 1955;

- Plan 6 - letni zakładał m.in. wzrost w stosunku do roku 1949 o ponad 150% produkcji przemysłowej, o 60% produkcji rolnej, o 112% dochodu narodowego. Założenia planu były od początku właściwie niemożliwe do realizacji. Planowano, ze w ciągu trzech lat zostaną uruchomione najważniejsze zakłady przemysłowe: kopalnie, porty, stocznie, huty oraz fabryki maszyn, samochodów i traktorów.

- Priorytetem planu 6 - letniego było przede wszystkim - zwiększenie inwestycji i intensywna industrializacja kraju, prowadzona na wzór sowiecki.

- Sztandarowymi budowami, ralizowanymi w ramach planu 6 - letniego były: Huta im. Lenina w Nowej Hucie pod Krakowem, Fabryka Samochodów Osobowych i Elektrociepłownia na Żeraniu w Warszawie, huta aluminium w Skawinie, fabryki maszyn rolniczych w Płocku i Poznaniu oraz stocznie w Gdyni i Szczecinie. 

- Wprowadzając w życie wytyczne planu 6 - letniego zaniedbano przemysł lekki, spożywczy oraz rolnictwo, co przyczyniło się do obnizenia poziomu życia obywateli. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-11-01
dzięki!
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie