Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Żelazna kurtyna. Tekst źródłowy. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

1. Wyjaśnij, w jaki sposób Winston Churchill tłumaczył znaczenie pojęcia "żelazna kurtyna"

Były premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill pojęcie "żelazna kurtyna" tłumaczył jako linię oddzielającą państwa Wschodu od państw Zachodu. Wszystkie kraje, leżące na wschód od Szczecina nad Bałtykiem i Triestu nad Adriatykiem, a więc: Polska, Czechosłowacja, Węgry Rumunia, Bułgaria, Jugosławia i Albania znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Komunistyczne rządy, które przejęły władzę na tym obszarze podlegały dyrektywom wydawanym w Moskwie. Churchill zaznaczał: "wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą, że tak się wyrażę, w sferze radzieckiej, i wszystkie, w takiej czy innej formie, podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu."

2. Oceń postawę byłego premiera wobec wysiedleń Niemców, pamiętając, że był on jednym z inicjatorów tych postanowień.

Winston Churchill, jako uczestnik i jeden z inicjatorów konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie zgodził się na dokonanie przesiedleń ludności niemieckiej z terenów Czechosłowacji, Polski i Węgier. Jago wypowiedź, wygłoszona 5 marca 1946 r. w Fulton: "Zachęcano rząd polski, będący pod wpływem rosyjskim, do dokonania olbrzymich i niesłusznych wtargnięć do Niemiec i terez jesteśmy świadkami masowych wysiedleń Niemców w stopniu bolesnym i o jakim nigdy się nie śniło" pełna jest hipokryzji i fałszu. Winston Churchill odpowiadzialny był za masowe wysiedlania Polaków i Niemców oraz powojenne zmiany granic. Przyjął sowiecki program w kwestii wschodniej granicy Niemiec.