Historia

Przedstaw założenia i sposób realizacji 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Założenia oraz sposób realizacji planu Marshalla

Plan Marshalla - to plan amerykańskiej pomocy gospodarczej dla państw europejskich po II wojnie światowej, z którego inicjatywą wystąpił amerykański sekretarz stanu George Marshall w czasie swojego wystąpienia na Uniwersytecie Harvarda 5 czerwca 1947 r., proponując udzielenie pomocy przez Stany Zjednoczone ogarniętej powojennym kryzysem gospodarczym - Europie. 

Środki pomocowe - pieniądze, towary, maszyny przemysłowe - miały pochodzić z USA, jednak to państwa europejskie miały opracować wspólny plan ich wykorzystania. 

Ostatecznie z planu pomocy realizowanego jako Europejski Program Odbudowy od kwietnia 1948 r. do lipca 1951 r. skorzystało 16 państw. Amerykanie przeznaczyli na ten cel ok. 13,5 mld dolarów. Najwięcej środków otrzymały Wielka Brytania i Francja. Pomoc amerykańska polegała na udzieleniu bezzwrotnych pożyczek. Tylko państwa, które w czasie II wojny światowej pozostały neutralne - Irlandia, Portugalia, Szwecja - zobowiązane były do zwrotu zaciągniętych pożyczek. Do programu nie przystąpił Związek Sowiecki, zmuszając do tego samego wszystkie kraje znajdujące się w sowieckiej strefie wpływów, w tym również Polskę. Komunistyczna propaganda nazwała plan Marshalla "imperialistycznym planem podporządkowania Europy Stanom Zjednoczonym".

Pomoc amerykańska doprowadziła do szybkiej odbudowy gospodarki wielu państw europejskich. 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10263

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie