Historia

Oceń politykę prowadzoną przez rząd Władysława 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Władysław Sikorski był generałem Wojska Polskiego, od 1939 r. - premierem w rządzie polskim na emigracji oraz Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. W skład jego gabinetu weszli przedstawiciele partii pozostających w opozycji do sanacji. Byli to politycy ze Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Pracy - najbliżej związanego z gen. Sikorskim. Swoją politykę zagraniczną gen. Sikorski oparł na sojuszu z Francją w latach 1939 - 1940, a po jej klęsce - z Wielką Brytanią. Dążył do odbudowania Polski z jej przedwojenną granicą wschodnią.

W latach 1941 - 1943 nawiązał stosunki dyplomatyczne z rządem ZSRR (zerwane wcześniej po agresji Sowietów 17 września 1939 r.) Dzięki zawartemu 30 lipca 1941 r. z rządem sowieckim układowi Sikorski - Majski na obszarze ZSRR została utworzona Armia Polska pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Choć podpisaniu układu towarzyszyły liczne kontrowersje, to właśnie dzięki niemu wolność odzyskali polscy jeńcy więzieni w ZSRR, a także nieznaczna część cywilów. Powstanie armii polskiej gen. Andersa umożliwiło zaś dużej liczbie uwolnionych opuszczenie Związku Sowieckiego.

Kiedy w kwietniu 1943 r. radio berlińskie podało informację o odkryciu w lesie katyńskim pod Smoleńskiem masowych grobów polskich oficerów - Moskwa natychmiast zaprzeczyła doniesieniom niemieckim i zrzuciła na Hitlera winę za śmierć Polaków. Napięte stosunki pomiędzy Rządem RP na uchodźstwie i Związkiem Sowieckim zostały wystawione na ciężką próbę. Generał Sikorski nie zlekceważył doniesień niemieckich. Pamiętał, że od lata 1941 r. bezskutecznie starał się uzyskać od Rosjan informację o losie polskich oficerów, a z drugiej strony musiał również brać pod uwagę możliwość prowokacji niemieckiej. W celu zachowania bezstronności zwrócił się z prośbą do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Szwajcarii o wysłanie do Katynia niezależnych ekspertów. Stalin błyskawicznie oskarżył Polaków o współpracę z Niemcami i zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem gen. Sikorskiego.

4 lipca 1943 r. w drodze powrotnej z Bliskiego Wschodu, dokąd Sikorski wybrał się na inspekcję polskich oddziałów, samolot z jego współpracownikami rozbił się koło Giblartaru. Okoliczności katastrofy nigdy do końca nie zostały wyjaśnione. W sytuacji, gdy Polska traciła znaczenie w koalicji antyhitlerowskiej, odszedł polityk znany i ceniony przez alianckich przywódców. Część badaczy twierdzi, że usunięciem generała bez wątpienia zainteresowany był Józef Stalin. Ostatnie badania złok generała, przprowadzone w 2008 r. nadal nie rozwiały wielu wątpliwości w tej sprawie. 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie