Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oceń politykę prowadzoną przez rząd Władysława 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Władysław Sikorski był generałem Wojska Polskiego, od 1939 r. - premierem w rządzie polskim na emigracji oraz Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. W skład jego gabinetu weszli przedstawiciele partii pozostających w opozycji do sanacji. Byli to politycy ze Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Pracy - najbliżej związanego z gen. Sikorskim. Swoją politykę zagraniczną gen. Sikorski oparł na sojuszu z Francją w latach 1939 - 1940, a po jej klęsce - z Wielką Brytanią. Dążył do odbudowania Polski z jej przedwojenną granicą wschodnią.

W latach 1941 - 1943 nawiązał stosunki dyplomatyczne z rządem ZSRR (zerwane wcześniej po agresji Sowietów 17 września 1939 r.) Dzięki zawartemu 30 lipca 1941 r. z rządem sowieckim układowi Sikorski - Majski na obszarze ZSRR została utworzona Armia Polska pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Choć podpisaniu układu towarzyszyły liczne kontrowersje, to właśnie dzięki niemu wolność odzyskali polscy jeńcy więzieni w ZSRR, a także nieznaczna część cywilów. Powstanie armii polskiej gen. Andersa umożliwiło zaś dużej liczbie uwolnionych opuszczenie Związku Sowieckiego.

Kiedy w kwietniu 1943 r. radio berlińskie podało informację o odkryciu w lesie katyńskim pod Smoleńskiem masowych grobów polskich oficerów - Moskwa natychmiast zaprzeczyła doniesieniom niemieckim i zrzuciła na Hitlera winę za śmierć Polaków. Napięte stosunki pomiędzy Rządem RP na uchodźstwie i Związkiem Sowieckim zostały wystawione na ciężką próbę. Generał Sikorski nie zlekceważył doniesień niemieckich. Pamiętał, że od lata 1941 r. bezskutecznie starał się uzyskać od Rosjan informację o losie polskich oficerów, a z drugiej strony musiał również brać pod uwagę możliwość prowokacji niemieckiej. W celu zachowania bezstronności zwrócił się z prośbą do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Szwajcarii o wysłanie do Katynia niezależnych ekspertów. Stalin błyskawicznie oskarżył Polaków o współpracę z Niemcami i zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem gen. Sikorskiego.

4 lipca 1943 r. w drodze powrotnej z Bliskiego Wschodu, dokąd Sikorski wybrał się na inspekcję polskich oddziałów, samolot z jego współpracownikami rozbił się koło Giblartaru. Okoliczności katastrofy nigdy do końca nie zostały wyjaśnione. W sytuacji, gdy Polska traciła znaczenie w koalicji antyhitlerowskiej, odszedł polityk znany i ceniony przez alianckich przywódców. Część badaczy twierdzi, że usunięciem generała bez wątpienia zainteresowany był Józef Stalin. Ostatnie badania złok generała, przprowadzone w 2008 r. nadal nie rozwiały wielu wątpliwości w tej sprawie.