Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przeprowadź debatę na temat: Spór 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Debata na temat: "Spór o Powstanie Warszawskie".

 

Argumenty "Za" wybuchem Powstania Warszawskiego:

 • Po pięciu latach niemieckiej okupacji: powszechnym terrorze, masowych rozstrzeliwaniach, łapankach, wysyłaniu Polaków na roboty przymusowe do Niemiec - mieszkańcy Warszawy zapragnęli stanąć do walki z Niemcami i zginąć z bronią w ręku. 
 • Wybuch powstania był logiczną konsekwencją kampanii wrześniowej i powołania do życia Polskiego Państwa Podziemnego. Rozpoczęcie walk było nieuchronne, jeśli wziąć pod uwagę ówczesną atmosferę panująca w Warszawie.
 • Polacy od lat przygotowywali się do walki z Niemcami. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomiono szpitale i kuchnie polowe. Zaczęła działać prasa powstańcza oraz radiostacja. Ekipy filmowe zaczęły pracę niemal natychmiast.
 • Powstańcy byli pewni, że alianci pomogą. Byli przekonani, że powstanie potrwa maksymalnie tydzień. Cały czas wierzyli, że istnieje porozumienie alianckie, że z Zachodu przyjdzie pomoc.
 • Słabnąca siła niemieckich wojsk. Klęska Wehrmachtu na froncie wschodnim.

Argumenty "Przeciwko" wybuchowi Powstania Warszawskiego:

 • Komendatura Główna AK źle oceniła sytuację, wydając rozkaz wybuchu Powstania Warszawskiego doprowadziła do śmierci setek tysięcy mieszkańców miasta.
 • Powstanie wybuchło bez poparcia rządu emigracyjnego w Londynie przez co w oczach aliantów zdeprecjonowało znaczenie tego rządu oraz jego zdolność do kontroli sytuacji w kraju.
 • W wyniku walk powstańczych zniszczone zostały bezcenne zabytki Warszawy stanowiące wielowiekowy dorobek Polski.
 • Ludność cywilna w wielu przypadkach została pozostawiona sama sobie. Nie pomyślano o skutecznym systemie ewakuacji.
 • Wcześniejsze działania NKWD dawały jasny obraz, do czego mógł posunąć się Stalin i jaki był główny cel jego działań.
 • Niewielkie zainteresowanie aliantów sprawą polską. Alianci odnosili się do Powstania Warszawskiego z wielką dezaprobatą. Co prawda wysłali sprzęt wojskowy, jedzenie i amunicję drogą lotniczą, jednak większość zrzutów dostała się w ręce Niemców.
 • Największym beneficjentem Powstania Warszawskiego był Józef Stalin, który rękami Niemców pozbył się najbardziej wrogiej mu cześci polskiego społeczeństwa.