Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Na podstawie tekstów źródłowych: A 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Różnice pomiędzy organizacją społeczeństwa w Atenach i Sparcie:

  • W Atenach istniała demokracja bezpośrednia - każdy obywatel miał prawo udziału w Zgromadzeniu Ludowym i decydowania o sprawach państwa. 
  • W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym. Zgromadzenie Ludowe nie odgrywało większej roli w państwie. Największa władza należało do eforów oraz geruzji (rady starszych).
  • W Sparcie to państwo decydowało w pełni o sposobie życia swoich mieszkańców, także o wychowywaniu dzieci i młodzieży.
  • W społeczeństwie spartańskim kobiety cieszyły się stosunkowo dużą wolnością. Młode Spartanki w odróżnieniu do Atenek publicznie uprawiały biegi i ćwiczyły się w zapasach, rzucie dyskiem i oszczepem. Dbanie o sprawność fizyczną Spartanek wiązało się z wymogiem rodzenia przez nie zdrowych i silnych dzieci. Kobiety w Sparcie mogły posiadać działki ziemi. Córki prawdopodobnie dziedziczyły połowę tego, co ich bracia.
  • Atenki nie posiadały żadnych praw politycznych. Ich podstawowym obowiązkiem było wychowanie dzieci i zajmowanie się domem.
  • Podstawowym obowiązkiem Spartan była służba wojskowa. Spartiaci musieli być silni, mężni, zdyscyplinowani i całkowicie oddani ojczyźnie. Aby ukształtować te cechy - poddawano ich specjalnemu wychowaniu państwowemu.