Historia

Na podstawie tekstów źródłowych: A 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Różnice pomiędzy organizacją społeczeństwa w Atenach i Sparcie:

 • W Atenach istniała demokracja bezpośrednia - każdy obywatel miał prawo udziału w Zgromadzeniu Ludowym i decydowania o sprawach państwa. 
 • W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym. Zgromadzenie Ludowe nie odgrywało większej roli w państwie. Największa władza należało do eforów oraz geruzji (rady starszych).
 • W Sparcie to państwo decydowało w pełni o sposobie życia swoich mieszkańców, także o wychowywaniu dzieci i młodzieży.
 • W społeczeństwie spartańskim kobiety cieszyły się stosunkowo dużą wolnością. Młode Spartanki w odróżnieniu do Atenek publicznie uprawiały biegi i ćwiczyły się w zapasach, rzucie dyskiem i oszczepem. Dbanie o sprawność fizyczną Spartanek wiązało się z wymogiem rodzenia przez nie zdrowych i silnych dzieci. Kobiety w Sparcie mogły posiadać działki ziemi. Córki prawdopodobnie dziedziczyły połowę tego, co ich bracia.
 • Atenki nie posiadały żadnych praw politycznych. Ich podstawowym obowiązkiem było wychowanie dzieci i zajmowanie się domem.
 • Podstawowym obowiązkiem Spartan była służba wojskowa. Spartiaci musieli być silni, mężni, zdyscyplinowani i całkowicie oddani ojczyźnie. Aby ukształtować te cechy - poddawano ich specjalnemu wychowaniu państwowemu.

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55443

Nauczyciel

Wiedza
Dzielenie z resztą

Dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym otrzymujemy pewien iloraz oraz resztę. 


Sposób wykonywania dzielenia z resztą:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.

 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (pewna część nam pozostanie). Maksymalna liczba 3, które zmieszczą się w 23 to 7.

 3. `7*3=21` 

 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi `23-21=2` , zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.

 5. Poprawny zapis działania: `23:3=7 \ "r" \ 2` $$r.2$$


Przykłady:

 • `5:2=2 \ "r" \ 1` 
  Sprawdzenie:  `2*2+1=4+1=5` 

 • `27:9=3 \ "r" \ 0` 
  Sprawdzenie:  `3*9+0=27+0=27` 

 • `53:5=10 \ "r" \ 3` 
  Sprawdzenie: `10*5+3=50+3=53` 

 • `102:20=5 \ "r" \ 2` 
  Sprawdzenie:  `5*20+2=100+2=102` 


Zapamiętaj!!!

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom