Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Co to jest demokracja? Kiedy 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Demokracja to ustrój państwa, w którym władza sprawowana jest przez przedstawicieli całego społeczeństwa. Często w dosłownym tłumaczeniu oznacza władzę spoczywającą w rękach ludu. Korzenie współczesnych systemów demokratycznych tkwią w starożytnej Grecji, gdzie od końca VI w. p.n.e. w ateńskiej polis, za sprawą polityka Klejstenesa, zaczął się kształtować ustrój, w którym obywatele będący członkami Zgromadzenia Ludowego odgrywali bardzo istotną rolę w sprawowaniu rządów. Ustrój demokratyczny charakteryzuje się pluralizmem politycznym i ideologicznym, trójpodziałem władzy a także przestrzeganiem praw i wolności obywatelskich.

  • Demokracja ateńska narodziła się wraz z reformami Klejstenesa, zapoczątkowanymi w 508/507 r. p.n.e. Jej podstawowym założeniem było sprawowanie rządów w państwie przez ogół obywateli uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu ludowym czyli eklezji. Prawo takie posiadali jedynie mężczyźni, pod warunkiem, że ich rodzice byli obywatelami ateńskimi.