Historia

Historia I (Podręcznik, GWO)

Co znaczy, że los niewolnika bywał 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Los niewolnika bywał różny, ponieważ zależał od rodzaju wykonywanej pracy. Niewolnicy, którzy zostawali służącymi w ateńskich domach wiedli spokojny i w miarę ustabilizowany żywot. Wielu zatrudniano w warsztatach rzemieślniczych. Najgorszy los spotykał tych, którzy trafiali do kopalń srebra i złota. Dla starożytnych Greków istnienie niewolnictwa było czymś oczywistym, nie dostrzegano w nim niczego złego. Los niewolników zależał całkowicie od właścicieli, którzy mogli ich zastawić, wydzierżawić a także sprzedać. Panu nie było wolno jedynie zabić niewolnika. Otrzymywali oni skromne wynagrodzenia, wydawane na żywność, zakup ubrań oraz wynajęcie mieszkań. Mieli prawo założyć rodziny. W V - IV w. p.n.e. niewolnicy stanowili około 1/4 mieszkańców ateńskiej polis.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10622

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie