Historia

Klucz do historii 4 2015 (Podręcznik, WSiP)

Jak możemy przeciwdziałać konfliktom i wojnom 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Historia

Jak możemy przeciwdziałać konfliktom i wojnom

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Konflikty zbrojne przynoszą wiele negatywnych skutków - śmierć tysięcy ludzi, zniszczenie miast oraz całych regionów.

Sposoby przeciwdziałania konfliktom i wojnom:

 • Mediacje - często są podejmowane przez kraje niezaangażowane w konflikt zbrojny. Mają one ułatwić skłóconym stronom dojście do porozumienia. Przykładem może być prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, próbujący rozwiązać konflikt izraelsko - palestyński.
 • Procesy zbrodniarzy wojennych - mają one na celu osądzenie przywódców, którzy dopuścili się zbrodni na ludności cywilnej. Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze stanął serbski prezydent, oskarżony o ludobóstwo w czasie wojny na terenie byłej Jugosławii.
 • Misje pokojowe - są organizowane w krajach, w których toczą się wojny. W akcjach biorą udział najczęściej siły ONZ. Strzegą one pokoju na obszarach, gdzie wcześniej rozgrywały się walki pomiędzy rebeliantami.
 • Sankcje gospodarcze - to kary nakładane na gospodarkę kraju, który naruszył międzynarodowe prawo. W ostatnim czasie wprowadzono je wobec Rosji, która rozpoczęła wojnę na Ukrainie.
DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 4 2015
Autorzy: Małgorzata Lis, Wojciech Kalwat
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21163

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie