Historia

Wymień różnice, które występują między 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Historia

Wymień różnice, które występują między

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Ludzie różnią się od siebie wyglądem - kolorem skóry, włosów, wzrostem, ale także zdolnościami, upodobaniami, poglądami i wyznawaną religią. Oprócz wyglądu, każdy z nas ma inny charakter - są ludzie nerwowi, energiczni, powolni, małomówni i gadatliwi. Pod wieloma względami jesteśmy także podobni - mamy ręce, nogi, głowę. Wszyscy musimy się odżywiać - jeść i pić, spać, ubierać się i gdzieś mieszkać. Jednak różnice między ludźmi sprawiają, że każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Drugiego takiego samego człowieka nigdy nie było i nie będzie. Różnice istniejące między ludźmi sprawiają, że świat jest różnorodny i ciekawy.

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 4 2015
Autorzy: Małgorzata Lis, Wojciech Kalwat
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie