Historia

W jaki sposób magnaci zdobyli przewagę 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

W jaki sposób magnaci zdobyli przewagę

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Magnaci byli najbardziej wpływowymi ludźmi w państwie polsko - litewskim. Należały do nich majątki sładające się z wielu miast, folwarków oraz wsi. Posiadali okazałe dwory a nawet prywatne wojska. Stąd też nazywano ich "królewiętami". Od połowy XVII wieku znacznie wzrosły wpływy magnaterii w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Magnaci powiększali swe olbrzymie majątki zwane latyfundiami, wykupując ziemię od średniozamożnej szlachty. Zubożali szlachcice uzależniali się od wpływowych magnatów np. w zamian za poparcie w trudniej sytuacji lub pożyczkę pieniędzy. Często więzy łączące szlachtę z magnaterią przypominały stosunki między wasalami a seniorami w średniowiecznej Europie. W celu zapewnienia sobie określonych interesów politycznych przekupywali oraz manipulowali pojedynczymi posłami, wypowiadającymi formułę "liberum veto". Działali w ten sposób na niekorzyść państwa, popadajacego w kolejne konflikty zbrojne oraz uzależniającego się od ościennych mocarstw.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie