Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jakie skutki gospodarcze przyniosły wojny toczone 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Jakie skutki gospodarcze przyniosły wojny toczone

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Jakie skutki gospodarcze przyniosły wojny toczone przez Rzeczpospolitą w XVII w.?

  • Powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki oraz wojny z Rosją przyczyniły się do poważnego osłabienia Rzeczypospolitej. 
  • W wyniku licznych wojen znacznie spadła liczba ludności, a terytorium państwa polskiego zmniejszyło się z prawie miliona do 733 tys. km2.
  • Przemarsze wrogich wojsk połączone z rabunkami hamowały rozwój miast, handlu i rzemiosła. 
  • Rzeczpospolita poniosła również wielkie straty materialne - zniszczone budynki, opuszczone majątki szlacheckie oraz porzucone gospodarstwa chłopskie.
  • Brak rąk do pracy na wsiach spowodował znaczny wzrost wymiaru pańszczyzny (nawet do pięciu i więcej dni w tygodniu).
  • Skarb Rzeczypospolitej świecił pustkami, spadły dochody państwowe z podatków oraz ceł.
  • Polski pieniądz tracił na wartości, pogłębiając inflację.