Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Określ, jaką funkcję pełniła Biblia 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Biblia pauperum - Biblia dla ubogich. Był to zbiór obrazów przedstawiających sceny ze Starego i Nowego Testamentu, namalowanych najczęściej na ścianach świątyń. Dzięki takim dziełom ludzie niepiśmienni (którzy w znacznej mierze przeważali w epoce średniowiecza) mogli poznać zasady religii chrześcijańskiej. 

Biblia pauperum stanowiła dzieło teologiczne o przemyślanym układzie. Jego celem było wykazanie powiązań pomiędzy wydarzeniami Starego i Nowego Testamentu, za pomocą tzw. typologii, gdzie scenę lub wydarzenie z Nowego Testamentu objaśniano dwiema scenami ze Starego Testamentu. Na przykład scena Wniebowstąpienia Pańskiego sąsiaduje z obrazami wzięcia Henocha do nieba oraz Eliasza na wozie ognistym.