Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Wymień przedstawicieli renesansu i ich najważniejsze 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wymień przedstawicieli renesansu i ich najważniejsze

Rozwój polszczyzny
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Przedstawiciele polskiego renesansu i ich najważniejsze osiągnięcia:

 • Mikołaj Kopernik - żył w latach 1473 - 1543, polski astronom, autor przełomowego dzieła "O obrotach sfer niebieskich", w którym udowodnił, że środkim wszechświata jest Słońce, a nie - jak dotychczas sądzono - Ziemia. Przekonanie to zostało potępione przez Kościół i wielu ówczesnych uczonych i aż do 1828 roku znajdowało się w indeksie ksiąg zakazanych. Dzieło Kopernika dokonało wielkiego przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazwaną "przewrotem kopernikańskim". Mikołaj Kopernik poza astronomią zajmował się także matematyką, ekonomią, prawem, startegią wojskową oraz medycyną. Był kanclerzem kapituły warmińskiej. 

 

 • Maciej z Miechowa - żył w latach 1457-1523, polski lekarz, pisarz medyczny, historyk, geograf, rektor Akademii Krajowskiej, autor dzieła "Traktat o dwóch Sarmacjach", który uznaje się za pierwsze dzieło geograficzne, zawierające wiarygodne wiadomości na temat ziem położonych w Europie Wschodniej. Był jednym z najsławniejszych astrologów krakowskich. Maciej z Miechowa był także fundatorem szkół parafialnych, szpitali, kaplic oraz kościołów.

 

 • Marcin Kromer - żył w latach 1512 - 1589, humanista, historyk i pisarz okresu renesansu, teoretyk muzyki, dyplomata. Od 1544 roku był sekretarzem króla Zygmunta I Starego. Autor kroniki opisującej dzieje Polski do 1506 roku. Za prace historyczne o Polsce otrzymał od króla nobilitację. Powiększył zbiory biblioteki biskupiej, m.in. o rękopis Galla Anonima, ufundował także epitafium Mikołajowi Kopernikowi.

 

 • Mikołaj Rej z Nagłowic - żył w latach 1505-1569, polski poeta i prozaik renesansowy, tłumacz oraz polityk. Uznawany za "ojca literatury polskiej". W swoich utworach opisywał zalety życia wiejskiego. Zasłynął jako autor słów: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają". Był jednym z pierwszych polskich pisarzy, który łączył rozwój rodzimego języka literackiego z ideą służbie Rzeczypospolitej.

 

 • Jan Kochanowski - żył w latach 1530- 1584, uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie, najlepszego poetę, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Po studiach w Krakowie, Królewcu i Padwie oraz podróżach do Francji i Włoch powrócił do Polski, gdzie objął stanowisko sekretarza w królewskiej kancelarii. Zrezygnował jednak z dworskiego życia i zamieszkał w rodzinnym Czarnolesie koło Radomia. Zasłynął jako twórca żartobliwych fraszek oraz trenów, wyrażających żal po śmierci ukochanej córki - Urszulki.  Pierwszą tragedią napisaną w języku polskim była "Odprawa posłów greckich" autorstwa Jana Kochanowskiego. 

 

 • Szymon Szymonowic - żył w latach 1558 - 1629, polski humanista i poeta okresu renesansu. Był twórcą nowego gatunku literackiego - sielanek. Za najważniejsze dzieło Szymonowica uznaje się właśnie "Sielanki" wydane w 1614 roku w Zamościu. W 20 utworach tam zamieszczonych widoczne są odwołania do Teokryta, twórcy sielanki jako gatunku literackiego oraz do Wergiliusza i Jana Kochanowskiego. Szymonowic opublikował także dwa dramaty po łacinie: "Castus Joseph" (w 1587 roku) oraz "Pentesilea"(w 1618 roku).

 

 • Andrzej Frycz Modrzewski - żył w latach 1503-1572, polski pisarz polityczny okresu renesansu, sekretarz królewski. Najbardziej znane jego dzieło to napisana w języku łacińskim rozprawa "O poprawie Rzeczypospolitej" wydana w 1551 roku. Andrzej Frycz Modrzewski domagał się w niej zmiany praw i obyczajów oraz przeprowadzenia reform w szkolnictwie. Krytykował polski ustrój społeczny i polityczny. Dzieło to zostało przełożone na język niemiecki i opublikowane w Krakowie oraz w Bazylei. Składa się z pięciu ksiąg:
 • De moribus -"O obyczajach"
 • De legibus - "O prawach"
 • De bello - "O wojnie"
 • De Ecclesia - "O Kościele"
 • De schola - "O szkole"