Historia

Opisz korzyści płynące z przyjęcia chrztu 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Korzyści płynące z przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

 • Pierwszy władca Polan Mieszko I pojmując za żonę czeską księżniczkę Dobrawę i przyjmując chrzest w 966 roku wprowadził państwo polskie w krąg kultury zachodniej.
 • W Poznaniu utworzono biskupstwo misyjne, podlegające bezpośrednio papieżowi. Na czele okręgu kościelnego stanął biskup Jordan.
 • Po chrzcie Polski wzrosło znaczenie Mieszka I w oczach poddanych. Autorytet księcia opierał się już nie tylko na drużynie wojów oraz bogatym skarpcu, lecz także na poparciu duchowieństwa. 
 • Od 966 roku Polska znalazła się pod wpływem zachodnich wzorców w prawie, folozofii, architekturze oraz sztuce.
 • Utworzenie na polskich ziemiach sprawnej organizacji kościelnej, wspieranej przez wykształconych zakonników znacznie ułatwiło zarządzanie państwem. 
 • Przyjęcie chrześcijaństwa umożliwiło Piastom uzyskanie pomocy w konflikcie z pogańskimi Wieletami.
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-18
dzieki!!!
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie