Historia

Śladami przeszłości 1 (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw wyniki wojen polsko - niemieckich 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyniki wojen polsko niemieckich toczonych w XI i XII wieku:

- Stosunki polsko-niemieckie na przełomie dziejów prezentowały się różnie. Od samego początku istnienia państwa polskiego polityka zagraniczna z naszymi zachodnimi sąsiadami układała się dość burzliwie;

- Okres panowania pierwszych Piastów (X-XII wieku) to czasy wzlotów i upadków w stosunkach z Cesarstwem Niemieckim;

- W 972 roku wojska Mieszka I odparły najazd niemieckiego margrabiego Hodona, zadając jego wojskom klęskę pod Cedynią;

- Pierwszym krokiem Mieszka I ku uzyskaniu przychylności sąsiadów było przyjęcie przez Polskę chrztu w kościele chrześcijańskim w 966 roku. Akt chrztu księcia oraz jego drużyny oznaczał nawiązanie ścisłych kontaktów ze światem Zachodu związanym tradycją i kulturą łacińską. Mieszko I zyskał silnego sojusznika i wzmocnił swoją władzę;

- Po śmierci Mieszka I na tronie polskim zasiadł jego syn Bolesław Chrobry. Polskiego księcia oraz ówczesnego cesarza Ottona III łączyła wielka przyjaźń (Zjazd w Gnieźnie w 1000 roku);

- Po nagłej śmierci Ottona III w 1002 roku stosunki polsko - niemieckie znacznie się pogorszyły. Bolesław Chrobry korzystając z momentu osłabienia Rzeszy Niemieckiej dokonał podboju Milska i Łużyc;

- W czasach panowania Mieszka II Lamberta ówczesny cesarz Konrad II w porozumieniu z księciem Ruskim Jarosławem Mądrym najechał państwo polskie. Władcy Niemiec i Rusi znacznie osłabili państwo Pistów. Polska utraciła swoją dotychczasową pozycję oraz ziemie uzyskane w wyniku podbojów prowadzonych przez Bolesława Chrobrego;

- Następca Kazimierza Odnowiciela, Bolesław Śmiały chcąc usamodzilnić się od rządów cesarza niemieckiego Henryka IV  w toczącym się wówczas w Europie sporze o inwestyturę poprał papieża Grzegorza VII;  

- Kolejny spór między Polską z Cesarstwem miał miejsce za czasów panowania Bolesława Krzywoustego. Król niemiecki Henryk V (późniejszy cesarz Rzeszy Niemieckiej) korzystając ze sporu, który rozgorzał pomiędzy Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym dążył po podporządkowania sobie polskiego księcia. Monarcha niemiecki rozkazał Bolesławowi Krzywoustemu oddać bratu połowę państwa oraz płacić cesarstwu coroczny trybut. W wyniku odmowy Bolesława, pomiędzy Polską z Niemcami rozgorzała wojna, zakończona odparciem ataku niemieckich wojsk.

 

 

DYSKUSJA
user profile image
Agnieszka

13 grudnia 2017
Dzięki
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21878

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie