Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wymień źródła historyczne, w których 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Źródła historyczne, w których znajdują się informacje o początkach państwa polskiego:

 • "Kronika Nestora" - powstała na Rusi;
 • "Kronika Thietmara" - powstała w Niemczech;
 • "Kronika Kosmasa" - powstała w Czechach;
 • Relacje żydowskiego kupca - Ibrahima ibn Jakuba, który w latach 965-966 podróżował po Słowiańszczyźnie;
 • "Kronika Galla Anonima" - benedyktyna przebywającego na dworze Bolesława Krzywoustego - dzieło zawiera opis dziejów rodu Piastów do 1113 roku;
 • "Kronika Wincentego Kadłubka" 
 • "Kronika wielkopolska" pochodząca z XIV wieku;
 • "Dagome iudex"
 • "Bulla Gnieźnieńska"
 • "Księga henrykowska" - kronika opactwa cystersów w Henrykowie na Dolnym Śląsku, spisana po łacinie;
 • "Kronika Wincentego z Kielczy"
 • "Roczniki" tzw. annales - stanowią bardzo ważne źródło wiedzy historycznej, zawierają proste informacje dotyczące faktów, ułożone w porządku chronologicznym (np. "Rocznik świętokrzyski dawny z 1122 roku", "Rocznik Rychezy", "Rocznik kapitulny krakowski");