Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Przyjmujemy, że:

 

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Komentarze