Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Przyjmujemy, że:

 

 

Zanim zaczniemy odpowiadać na poszczególne podpunktu musimy wykonać rachunki pomocnicze. Zacznijmy od podzielenia sobie ruchu klocka na dwa etapu. I etap - przed zerwaniem nici, II etap - po zerwaniu nici. 

I ETAP

Zapiszmy układ równań sił działających na klocka i obciążnik:

 

gdzie a jest przyspieszeniem układu, m1 jest masą klocka, m2 jest masą obciążnika, T jest siłą tarcia o podłoże klocka, Fg jest siłą ciężkości działającą na obciążnik, FN jest siłą naciągu nici. Siłę tarcia możemy przedstawić jako iloczyn współczynnika tarcia klocka i siły nacisku na podłoże tego klocka:

 

Natomiast w naszym przypadku siła nacisku jest równa sile ciężkości działającej na klocek, dlatego możemy zapisać, że:

 

gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim. Siłę ciężkości działającą na obciążnik możemy zapisać wzorem:

 

Otrzymujemy wówczas układ równań w postaci:

 

Wyznaczmy z tej zależności przyspieszenie z jakim porusza się układ: 

 

 

 

 

Skorzystajmy tylko z drugiego równania:

 

 

 

Komentarze