Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

  

Przyjmujemy, że:

 

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

gdzie v1, v2, v3 są prędkościami kamienia na poszczególnych wysokościach, h1, h2 są wysokościami w

Komentarze