Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

  

 

 

Przyjmujemy, że:

Komentarze