🎓 Dziecko rzuciło w górę piłeczkę z szybkością początkową 6,4 m/s z wysokością... - Zadanie Zadanie 18.5: Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 102
Fizyka
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Zbiór zadań, WSiP)

Dziecko rzuciło w górę piłeczkę z szybkością początkową 6,4 m/s z wysokością...

Zadanie 18.3
 Zadanie
Zadanie 18.4
 Zadanie

Zadanie 18.5
 Zadanie

Zadanie 18.6
 Zadanie
Zadanie 18.7
 Zadanie
Zadanie 18.9
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

  

 

 

Przyjmujemy, że:

 

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Na rysunku Ep1 i Ep2 są energiami potencjalnymi piłki na danych wysokościach, Ek1 i Ek2 są energiami kinetycznymi ciała na początku i na końcu ruchu. Energię potencjalna wyrażamy ogólnym wzorem:

 

gdzie m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, h jest wysokością na jakiej znajduje się ciało. Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

 

 

Energię kinetyczną opisujemy wzorem:

 

gdzie m jest masą ciała, v jest prędkością z jaką porusza się ciało. Wówczas dla naszego przypadku mamy, że:

 

 

Korzystając z zasady zachowania energii mamy, że:

 

Wyznaczamy teraz wartość prędkości końcowej z jaką piłka uderzy w sufit:

 

 

 

 

 

 

Pierwiastkujemy i zamieniamy stronami:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

 

 

 

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302180958
Autor rozwiązania
user profile

Ewelina

10746

Nauczyciel

Nauczycielka fizyki w liceum z 2-letnim doświadczeniem oraz matematyki w szkole podstawowej z 4-letnim doświadczeniem. Uwielbiam podróże oraz gry planszowe.

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3904ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5203WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE655KOMENTARZY
komentarze
... i8833razy podziękowaliście
Autorom