Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

 

Nanosimy punkty w układzie współrzędnych wraz z niepewnościami pomiarowymi:

Z wzoru podanego w zadaniu wynika, że:

 

Zatem zależność ta będzie funkcją liniową o współczynniku kierunkowym prostej równym wartości

Komentarze