Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3 (Zbiór zadań, WSiP)

Biorąc dane podane na rysunku... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"F"_"g"=5\ "N"` 

`"F"_"w"=3\ "N"` 

`"F"_"s"=2\ "N"` 

`"V"=200\ "cm"^3=0,0002\ "m"^3`  

`"Szukane:"` 

`rho_"s"="?"` 

Siła wypadkowa działająca na ciało zanurzone w roztworze soli składa się ciężaru tego ciała i siły wyporu:

`"F"_"s"="F"_"g"-"F"_"wyporu"="F"_"g"-rho_"s"*"g"*"V"` 

Możemy więc przekształcić ten wzór, aby otrzymać wyrażenie na gęstość roztworu soli:

`"F"_"s"="F"_"g"-rho_"s"*"g"*"V"\ \ \ "/- F"_"g"` 

`"F"_"s"-"F"_"g"="F"_"g"-"F"_"g"-rho_"s"*"g"*"V"` 

`"F"_"s"-"F"_"g"=-(rho_"s"*"g"*"V")\ \ \ "/"*(-1)` 

`-"F"_"s"+"F"_"g"=rho_"s"*"g"*"V"` 

`"F"_"g"-"F"_"s"=rho_"s"*"g"*"V"\ \ \ "/: (g"*"V")` 

`("F"_"g"-"F"_"s")/("g"*"V")=(rho_"s"*strike("g"*"V"))/strike("g"*"V")` 

`rho_"s"=("F"_"g"-"F"_"s")/("g"*"V")` 

Teraz podstawiamy dane liczbowe:

`rho_"s"=(5\ "N"-2\ "N")/(10\ "m"/"s"^2*0,0002\ "m"^3)`  

`rho_"s"=1500\ "kg"/"m"^3=1,5\ "g"/"cm"^3` 

Odpowiedź: Gęstość roztworu soli wynosi 1,5 g/cm3.    

    

 

DYSKUSJA
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

5937

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie