Autorzy:Katarzyna Nessing, Adam Blokesz

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Satelita geostacjonarny porusza się po orbicie kołowej dookoła Ziemi z szybkością.... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Satelita geostacjonarny porusza się po orbicie kołowej dookoła Ziemi z szybkością....

Zadanie 22
 Zadanie

Zadanie 23
 Zadanie
Zadanie 24
 Zadanie
Zadanie 25
 Zadanie
Zadanie 26
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`v=3,08\ (km)/s = 3,08*(1 000\ m)/s = 3080\ m/s` 

 

Satelita geostacjonarny poruszający sie po orbicie Ziemi będzie oddziałowywał na nią z siłą grawitacji, która będzie równa sile dośrodkowej trzymającej satelitę na orbicie. Oznacza to, że możemy zapisać:

`F_"grawitacji" = F_"dośrodkowa"` 

`G*(m*M_Z)/R^2 = (m*v^2)/R\ \ \ \ |*R ` 

`G*(m*M_Z)/R = m*v^2 \ \ \ \ |:m` 

`(G*M_Z)/R = v^2` 

`R=(G*M_Z)/v^2` 

gdzie masę Ziemi i stałą grawitacyjną odczytujemy z tablic:

`G=6,67*10^-11 \ (N*m^2)/(kg^2)` 

`M_Z = 6*10^24\ kg` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`R=(6,67*10^-11\ (N*m^2)/(kg^2) * 6*10^24\ kg)/(3080\ m/s)^2 = (40,02 *10^(-11+24)\ (N*m^2)/(kg))/(9486400\ m^2/s^2) = (40,02 *10^13\ (N*m^2)/(kg))/(9486400\ m^2/s^2) ~~ (40 *10^7*10^6\ (kg*m/s^2*m^2)/(kg))/(9486400\ m^2/s^2) =` 

`= (400 000 000*10^6\ m^2/s^2*m)/(9486400\ m^2/s^2) ~~ 42,16*10^6\ m = 42,16*10^3*10^3\ m = 42,16*10^3\ km = 4216 0\ km`