W pewnym ruchu harmonicznym prędkość wyraża się wzorem... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Wiemy, że w pewnym ruchu prędkość ma postać:

`v=v_0sin(omegat)`

Gdzie:

`v_0=5\ m/s`

`omega=100\ 1/s`

Szukamy równania wychylenia, którego ogólny wzór ma postać:

`x(t)=Asin(omegat+phi)`

Wiemy, że ogólne równanie prędkości ma postać:

`v(t)=Aomegacos(omegat+phi)`

Wówczas otrzymujemy, że:

`Aomega=v_0`

` A*100\ 1/s = 5\ m/s`

`A=0,05\ m`

Wiemy, że:

`cos(pi/2-x)=sin(x)`

Wówczas otrzymujemy, że:

`cos(omegat+phi)=sin(omegat)`

`cos(phi-(-omegat))=sin(-omegat)\ \ =>\ \ phi=pi/2`

Dlatego można zapisać, że:

`x(t) = Asin(-omegat+pi/2)`

`x(t)=Asin(pi/2-omegat)`

Wiemy, że:

`sin(pi/2-x)=cosx`

Wówczas otrzymujemy, że:

`x(t)=Acos(omegat)`

Pamiętajmy jednak, że ciało jest wychylone w przeciwną stronę. Wówczas ostatecznie mamy, że:

`x(t) = -Acos(omegat)`

Podstawiając dane liczbowe do wzoru otrzymujemy:

`x(t)=-0,05*cos(100t)`

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie