Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Pracę wykonaną w polu grawitacyjnym przedstawiamy wzorem:

gdzie W1->2 jest pracą wykonaną przy przenoszeniu ciała o masie m z punktu o potencjale V1 do punktu o potencjale V2. Potencjał pola grawitacyjnego V(r) w danym punkcie przedstawiamy za pomocą wzoru:

Komentarze