Satelity systemu GPS Navstar krążą... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Satelity systemu GPS Navstar krążą...

8.4.1.
 Zadanie
8.4.2.
 Zadanie

8.4.3.
 Zadanie

8.4.4.
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Na satelitę krążącego po orbicie kołowej działa siła grawitacji, która równoważy siłę odśrodkową. Siłę odśrodkową przedstawiamy za pomocą wzoru:

gdzie Fod jest siłą odśrodkową ciała o masie m (satelity) poruszającego się po okręgu o promieniu r z prędkością liniową v. Prędkośc liniową w zalezności od prędkości kątowej przedstawiamy wzorem:

 

gdzie v jest prędkością liniową, ω jest prękością kątową, r jest promieniem po jakim porusza się ciało. Prędkość kątową możemy wyrazić wzorem:

 

gdzie ω jest prędkością kątową, T jest okresem obiegu. Wówczas otrzymujemy, że siłę odśrodkową możemy przedstawić wzorem:

 

 

 

 

 

 

Siłę grawitacji przedstawiamy wzorem:

gdzie G jest stałą grawitacji, m1 i m2 są oddziałującymi ze sobą masami, r jest odległością pomiędzy środkami tych mas. W naszym przypadku siła grawitacji przyjmie postać:

 

gdzie m jest masą satelity, MZ jest masą Ziemi. Porównajmy te siły i wyznaczmy odległość satelity od środka Ziemi:

 

 

 

 

 

 

 

Oznacza to, że satelita będzie znajdowała się nad powierzchnią Ziemi na wysokości h, króra jest różnicą odległości satelity od środka Ziemi r i promienia Ziemi RZ:

 

         

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

  

 

 

  

 

 

UWAGA! Otrzymany wynik różni się od wyniku podanego w odpowiedziach z powodu przyjętych przybliżeń. 

DYSKUSJA
user avatar
Michalina

23 marca 2018
dzieki!!!!
user avatar
Piotr

3 lutego 2018
dzięki
klasa:
Informacje
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326710711
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom