Klasa
I liceum
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Udział procentowy chloru i bromu w mieszaninie możemy zapisać jako:

 

Masa chloru w mieszaninie równa jest masie molowej chloru (35,5 g/mol) pomnożonej przez ilość moli chloru (a) w mieszaninie:

   

Masa bromu w mieszaninie równa jest masie molowej bromu (80 g/mol) pomnożonej przez ilość moli bromu (b) w mieszaninie:

  

Ilość moli chlorku sodu równa jest ilości moli chloru, a ilość moli bromku potasu równa jest ilości moli bromu.

Masa NaCl w mieszaninie równa jest masie molowej NaCl (58,5 g/mol) pomnożonej przez ilość moli NaCl (a) w mieszaninie:

   

Masa KBr w mieszaninie równa jest masie molowej KBr (119 g/mol) pomnożonej przez ilość moli KBr (b) w mieszaninie:

 

Komentarze