🎓 W mieszaninie NaCl... - Zadanie 5.53: Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 122
Chemia
Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Zbiór zadań, OE Pazdro)

Udział procentowy chloru i bromu w mieszaninie możemy zapisać jako:

 

Masa chloru w mieszaninie równa jest masie molowej chloru (35,5 g/mol) pomnożonej przez ilość moli chloru (a) w mieszaninie:

   

Masa bromu w mieszaninie równa jest masie molowej bromu (80 g/mol) pomnożonej przez ilość moli bromu (b) w mieszaninie:

  

Ilość moli chlorku sodu równa jest ilości moli chloru, a ilość moli bromku potasu równa jest ilości moli bromu.

Masa NaCl w mieszaninie równa jest masie molowej NaCl (58,5 g/mol) pomnożonej przez ilość moli NaCl (a) w mieszaninie:

   

Masa KBr w mieszaninie równa jest masie molowej KBr (119 g/mol) pomnożonej przez ilość moli KBr (b) w mieszaninie:

 

 

Liczymy stosunek molowy NaCl do KBr:

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosunek molowy NaCl do KBr to 5:1 zatem przyjmujemy, że w mieszaninie znajduje się 5 moli NaCl i 1 mol KBr.
W związku z tym masa znajdującego się w mieszaninie NaCl to 5٠58,5 g = 292,5 g, a masa KBr to 119 g.

Masa mieszaniny jest sumą mas NaCl i KBr, czyli wynosi 292,5 g + 119 g = 411,5 g.

Procentowa zawartość NaCl oraz KBr to:

 

 

 

Odpowiedź: Mieszanina zawiera 71% chlorku sodu oraz 29% bromku potasu.  

klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Krzysztof Pazdro, Anna Rola-Noworyta
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
ISBN: 9788375941067
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2418ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA11911WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE874KOMENTARZY
komentarze
... i29481razy podziękowaliście
Autorom